Regulamin

Zasady płatności i anulowania rezerwacji

30% całkowitej kwoty rezerwacji zostanie pobrane w celu potwierdzenia rezerwacji.

• 70% całkowitej kwoty rezerwacji zostanie pobrane w dniu przyjazdu.

• 100€ całkowitej kwoty rezerwacji zostanie pobrane w momencie dokonywania rezerwacji, jeśli rezerwacja jest bezzrowtna

Polityka anulacji jest następująca:

    •    Rezerwacja bezzwrotna: opłata za anulowanie to całkowity koszt rezerwacji.
    •    Rezerwacja zwrotna: koszt anulacji to 30% wartości całej rezerwacji. W przypadku anulacji na 14 dni, bądź mniej dni przed     przyjazdem, kosztem anulacji będzie 100% ceny rezerwacji.
    •    W przypadku nie dokonania anulacji i nie pojawienia się w dniu planowanego zakwaterowania, pobrane zostanie 100% ceny rezerwacji.


W zalezności od apartamentu, depozyt w wysokości 200€ pobrany zostanie w formie gotówki lub poprzez zablokowanie kwoty na karcie kredytowej. Depozyt zostanie zwrócony w dniu wyjazdu, jeśli w apartamencie nie zostaną dokonane żadne szkody.

Warunki ogólne


Klient zobowiązany jest do poinformowania Velor Apartments o dokładnej liczbie zakwaterowanych gości i tylko te osoby będą mogły przebywać w apartamencie. Velor Apartments wymaga udostępnienia danych osoby dokonującej rezerwacji: pełnego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email w momencie, gdy rezerwacja zostanie potwierdzona. Velor Apartments zastrzega sobie prawo do zażądania tych samych informacji od pozostałych osób zakwaterowanych w apartamencie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 
Dzieciom poniżej trzech lat przysługuje pobyt bezpłatny. Zwierzęta nie są akceptowane w żadnym z apartamentów.

Klient będzie przywitany osobiście w recepcji przez personel firmy Velor Apartments, z wyjątkiem przyjazdu poza godzinami pracy recepcji. Zakwaterowanie do apartamentu jest możliwe od godziny 16:00. W przypadku wcześniejszego przyjazdu klienta, istnieje możliwość skonsultowania stanu przygotowania apartamentu. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 10:00. W razie potrzeby można skonsultować z pracownikami recepcji możliwość późniejszego wykwaterowania. 

W cenę rezerwacji wliczone są wszelkie koszty użytkowania. Wliczone jest również sprzątanie końcowe apartamentu oraz sprzątanie dodatkowe w przypadku pobytu dłuższego niż 7 dni. Na życzenie klienta oferowane jest odpłatne sprzątanie dodatkowe w przypadku pobytu krótszego niż 7 dni.


Zobowiązania
Velor Apartments nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje mogące wynikać z nieprawidłowego użytkowania apartamentu i jego wyposażenia, oraz szkody psychologiczne, kradzieże, pożary czy akty przsestępcze. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń niewynikających z winy klienta, po wcześniejszym poinformowaniu, Velor Apartments zobowiązuje się do naprawy zaistaniałej szkody lub do zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy naprawa nie może być dokonana. 
Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad wspołżycia sąsiedzkiego. W przypadku gdy przepisy te nie są respektowane, Velor Apartments zastrzega sobie prawo do poproszenia gości o opuszczenie apartamentu, bez zwrotu kosztów rezerwacji.